Home2020-02-05T13:17:07+00:00


Obvesti Alma Mater Europaea o dogodku

  Naziv dogodka / Name of the event
  Kdaj? / When?
  Kje? / Where?
  Sodelujoči / Participants
  Ime in priimek predlagatelja / Name of the applicant

  Email predlagatelja / Email of the applicant

  Povzetek / Abstract
  Priponka / Attachment

Omejitev posamezne datoteke 100mb. Dovoljeni tipi datotek: .png, .jpg, .jpeg, .pdf, .docx, .doc, .zip, .mov, .mp3


  V primeru večjega števila foto ali video vsebin, to pošljite na novice@almamater.si.
© All Rights Reserved –    |  Alma Mater Euopaea – ECM